O Brightnin

Pomen imena in logotipa podjetja

"Brightnin" je ime, ki je bilo zelo premišljeno izbrano in ima posebno vrednost. Prvi del imena izhaja iz pridevnika »(to be) bright«, ki ima v angleščini več pomenov, le-ti pa so tesno povezani z vizijo ter vrednotami podjetja in z izdelki, ki jih podjetje ponuja:

  1. »full of light, shining«: želimo si, da v naših kupcih, ko le-ti prejmejo naročene zvezke v roke, zažari iskrica ustvarjalnosti in da bodo zasijali od vseh idej, kako oblikovati (porisati, popisati, polepiti…) naslovnice (in po njihovih željah morda še kakšen drug del zvezkov);
  2. »strong in colour«: bistvena lastnost naših izdelkov in celostne podobe podjetja so barve;
  3. »intelligent and quick to learn«: verjamemo, da »otroška« ustvarjalnost, ki jo v sebi nosi vsak, predstavlja pomemben vidik inteligentnosti. Hitro učenje in prilagajanje sta izrednega pomena in podlaga za ustvarjanje novih idej, kar je glavno gonilo napredka. Želimo si soustvarjati in s svojimi izdelki spodbujati družbo ljudi, ki znajo najti inovativne rešitve in v katerih sveti »žarnica idej«, kar je tudi razlog, da smo si za svoj logotip izbrali ravno prižgano žarnico.
  4. »full of hope for success or happiness«: močno verjamemo v potencial znamke Brightnin in vse, kar znamka predstavlja. Vložili bomo toliko znanja in truda, kot zmoremo, v upanju, da bo znamka uspešna. Ob vsem delu in izzivih pa ne bomo pozabili, da smo se na podjetniško pot podali tudi zato, ker nam le-ta prinaša veselje, srečo in osebno zadovoljstvo.

Končnica »nin« (pogovorno skrajšana oblika »ning«) ob besedi »Bright« simbolično kaže na to, da si želimo, da zgoraj omenjeni štirje pomeni veljajo neprekinjeno, za večno. Izhaja iz pravila, da se v angleškem jeziku dlje časa trajajoče oblike glagolov (continuous verb forms) vedno končajo na -ing.

Vrednote znamke Brightnin

Znamka Brightnin stoji za naslednjimi vrednotami:

  • Kreativnost in inovativnost: močno verjamemo, da lahko proces ustvarjanja vsakemu, otroku ali odraslemu, prinese veliko veselje. Spodbujamo nastajanje novih idej in njihovo implementacijo, saj se zavedamo pomembnosti bogatenja sveta s novimi idejami za dobro napredka družbe.
  • Izobrazba: velik pomen pripisujemo vseživljenjskemu učenju. Cenimo izobrazbo in vse poklicne usmeritve. Želimo, da v ljudeh z zvezki, ki so okrašeni po njihovih željah, zasveti iskrica vedoželjnosti in da se bodo učenja (tako v okviru formalnega izobraževanja kot tudi izven šolskih klopi) veselili.
  • Veselje do dela: želimo si, da bi s pomočjo naših izdelkov veselje do ustvarjanja in učenja preraslo tudi v veselje do raziskovanja, postavljanja in doseganja osebnih ciljev, ter iskanja področij, na katerih nas bo delo veselilo.
  • Skrb za okolje: naše podjetje je trajnostno naravnano, saj se zavedamo resnosti podnebnih sprememb in problematike onesnaževanja okolja. Trudimo se, da ima naše delovanje minimalen vpliv na okolje. S tem namenom premišljeno izbiramo materiale, iz katerih so narejeni naši izdelki in ostala embalaža. Sodelujemo z dobavitelji in drugimi partnerji, ki prav tako stremijo k varovanju okolja in delujejo na čim bolj trajnosten način.